HUM GPS Receiver HS

GPS prijímač s vrchnému senzorom umožnňuje určenie polohy s presnosťou 2,5 m - poskytuje teda dáta než štandardné GPS prijímača. Priemer prijímača je 9 cm, výška 4 cm, je vybavený dvoma otvormi na priskrutkovanie, možno ho aj lepiť na hladký povrch, pripája sa káblom dlhým 6 m. toto zariadenie vyžaduje pre správny chod softvér 6570 a vyššie, nepracuje s Interlink. Tento prijímač je určený pre vonkajšie použitie, pracuje len pokiaľ nie je priestor nad ním ničím zakrytý.

Popis výrobku HUM GPS Receiver HS

GPS prijímač s vrchnému senzorom umožnňuje určenie polohy s presnosťou 2,5 m - poskytuje teda dáta než štandardné GPS prijímača. Priemer prijímača je 9 cm, výška 4 cm, je vybavený dvoma otvormi na priskrutkovanie, možno ho aj lepiť na hladký povrch, pripája sa káblom dlhým 6 m. toto zariadenie vyžaduje pre správny chod softvér 6570 a vyššie, nepracuje s Interlink. Tento prijímač je určený pre vonkajšie použitie, pracuje len pokiaľ nie je priestor nad ním ničím zakrytý.