Plandavka wirek Bolen 3 - 7g

Plandavky wirek Bolen 3

Popis výrobku Plandavka wirek Bolen 3 - 7g

hmotnosť7 g

Plandavky wirek Bolen 3 - pre lov boleňov a iných dravcov