Založenie reklamácie

Číslo faktúry:
Zadajte názov reklamovaného produktu
Vaše údaje:
Zadajte kontaktnú osobu
Zadajte ulicu a popisné číslo
Zadajte názov mesta, obce
Zadajte poštové smerovacie číslo
Zadajte číslo Vášho mobilného telefónu vo formáte napr. +421905xxxxxx

Reklamované zboží zašlete na adresu provozovny spolu s:

  1. kopií nákupního dokladu
  2. popisem závady
  3. Vaším kontaktním telefonním číslem

Adresa: Rybářské potřeby Rybina       

Mrštíkova 1122/40                                                   
Hradec Králové 500 09     

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou) Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

     ·  Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis.

     ·  Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu.

     ·  Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.